Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a stavebného konania oprava. Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica stavebníkov J. Haramia a O. Haramiová. 9. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 13.11.2018