Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Záhradná chata a prípojky na inžinierske siete stavebníka M. Wipfler. 07. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 13.11.2018