Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno. 16. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 19.11.2018