Kúpna zmluva. Kupujúci: B. Vlček, D. Vlčková. 20. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 20.11.2018