Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania. Rodinný dom - novostavba stavebníka S. Kováč.

pdf
Dátum zadania: 22.11.2018