Rozhodnutie - stavebné povolenie na stavbu: Lozorno Gozorovská NNK Pešl pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s. 19. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 22.11.2018