Zmluva o zriadení vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena S. Karovič. 23. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 23.11.2018