Oznámenie o začatí konania. Oznámenie o zmene v dokumentáciií pre územné konania. Stavba INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint.

pdf pdf
Dátum zadania: 26.11.2018