Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava. 30. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 30.11.2018