Zápis a zvukový záznam z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 5. 12. 2018

pdf
Dátum zadania: 13.12.2018