Rozhodnutie - povolenie odstránenia stavby vlastníka M. Haraga, M. Haragová. 7. 12. 2018

pdf
Dátum zadania: 13.12.2018