Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.4.2013. Prenajímateľ: Pol‘nohospodárske družstvo Lozorno. 14. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 14.12.2018