Dodatok Č. 4 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 521/01/07. Zhotoviteľ: TEKOS, spol. s r.o. 20. 12. 2018

pdf
Dátum zadania: 20.12.2018