Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018

pdf
Dátum zadania: 08.01.2019