Rozhodnutie o umiestnení stavby INS-B2B-FTTxMA-Lozorno-LP Westpoint a situácia (príloha 2). 07. 01. 2019

pdf pdf
Dátum zadania: 08.01.2019