Darovacia zmluva KREIZ-BA-293-004/2018. Darca: Slovenská republika, zastupená Ministerstvom vnútra SR. 21. 11. 2018

pdf
Dátum zadania: 24.01.2019