Začatie územného konania na stavbu Rodinný dom a prípojky na inžinierske siete pre stavebníka Sofia Slováková.

pdf pdf
Dátum zadania: 30.01.2019