Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií.

pdf
Dátum zadania: 30.01.2019