Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce k 30.11.2018

pdf
Dátum zadania: 07.02.2019