Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby.

pdf
Dátum zadania: 22.02.2019