Výzva na predloženie cenovej ponuky - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Lozorno, časť 3 – Informačno-komunikačné technológie

pdf
Dátum zadania: 13.03.2019