Informácia o začatí konania podľa §82 ods.7 z.č. 543/2002 Z.z.

pdf
Dátum zadania: 13.03.2019