Zmluva o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom, a.s.

pdf
Dátum zadania: 20.03.2019