Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

pdf
Dátum zadania: 25.03.2019