VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby

pdf
Dátum zadania: 03.04.2019