VZN č. 2/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 03.04.2019