VZN č. 3/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 03.04.2019