Obj 09/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemkov. Dodávateľ Miroslav Žigo

pdf
Dátum zadania: 29.03.2019