Obj 17/01/2019 - Doplnkové vrstvy do mapového portálu obce. Dodávateľ: MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

pdf
Dátum zadania: 12.04.2019