Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2018

pdf
Dátum zadania: 10.05.2019