Správa o výsledku vykonanej kontroly uplatňovania základnej finančnej kontroly na OÚ 2018

pdf
Dátum zadania: 10.05.2019