Obj 26/01/2019 - Geometrický plán k odčleneniu pozemkov. Dodávateľ Geodet Malacky s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 24.05.2019