Návrh VZN o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 27.05.2019