Zmluva o dielo č.341/2017, dodatok č.2 Dodavateľ: Vodohospodárske stavby a.s.

pdf
Dátum zadania: 31.05.2019