Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdf
Dátum zadania: 04.06.2019