Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.

pdf
Dátum zadania: 04.06.2019