Návrh VZN o zákaze niektorých činnosti na území obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 05.06.2019