Obj 34/01/2019 - Zemné a vyrovnávacie práce - kompostovisko. Dodávateľ: DSK, s. r. o.

pdf
Dátum zadania: 17.06.2019