Obj 040/01/2019 - Geodetické zameranie detskeho ihriska a lávky. Dodávateľ: Zameranie s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 28.06.2019