Stanovisko k záverečnému účtu obce Lozorno za rok 2018

pdf
Dátum zadania: 28.06.2019