VZN č. 6/2019 o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno

pdf
Dátum zadania: 28.06.2019