Obj 038/01/2019 - Geodetické zameranie chodníka na Cintorínskej Dodávateľ: Zameranie s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 01.07.2019