Dohoda o voliteľnom volacom programe Dodávateľ: Slovak telekom a.s.

pdf
Dátum zadania: 19.07.2019