Obj 060/01/2019 - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v Základnej škole v Lozorne — 1. etapa. Dodávateľ: Lozorno s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 08.08.2019