Obj 059/01/2019 - Dodávka a montáž vozidlovej rádiostanice. Dodávateľ: TheraComm, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 08.08.2019