Zásady, ktorými sa stanoví postup a spůsob vybavovania sťažností obcou Lozorno

pdf
Dátum zadania: 16.08.2019