Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

pdf
Dátum zadania: 03.09.2019