Návrh VZN o dani za predajné automaty

pdf
Dátum zadania: 03.09.2019