Obj 070/01/2019 - Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v ZŠ v Lozorne — 1. etapa druha casť. Dodávateľ: Lozorno s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 03.09.2019