Návrh VZN 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

doc pdf
Dátum zadania: 07.01.2013